Försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

                   

                    

1. Tillämpningsområde

                    

1.1

                    

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) gäller för samtliga  tjänster (”Tjänsterna”) som tillhandahålls av LetMeRepair Nordic AB,  org. nr 556739-8093 (”LetMeRepair”) och som utförs på Kundens  (definierad i punkt 1.3) enhet (”Enheten”). Alla referenser till ”vi”,  ”vår” eller ”oss” är till LetMeRepair.                     

                         

1.2

                    

Om vi har ingått ett annat avtal med Kunden och det förekommer  motstridiga bestämmelser mellan dessa Allmänna Villkor och sådant avtal  ska dessa Allmänna Villkor äga företräde framför avtalet. Alla  avvikelser från dessa Allmänna Villkor ska vara skriftligt godkända av  LetMeRepair för att vara giltiga.                      

1.3

                    

LetMeRepairs Allmänna Villkor gäller för såväl konsumenter som  näringsidkare (”Kunden”) om inget annat framgår av dessa Allmänna  Villkor. Konsument är varje fysisk person som agerar för privat ändamål.  Näringsidkare avser en fysisk eller juridisk person eller rättskapabelt  enkelt bolag.                      

1.4

                    

Dessa Allmänna Villkor gäller såväl för de avtal som ingåtts med  Kunden i våra fysiska butiker som för våra distansförsäljningsavtal, om  inget annat framgår av dessa Allmänna Villkor.                     

 

2. Avtalets ingående

  

2.1

                    

Genom att beställa en tjänst eller vara hos LetMeRepair accepterar  Kunden dessa Allmänna Villkor. Genom att acceptera villkoren förbinder  sig Kunden att följa villkoren i sin helhet.                      

 

2.2

                    

LetMeRepair skickar Kunden ett kostnadsförslag baserat på Kundens  beställning. Vårt kostnadsförslag inkluderar allt material som krävs för  reparationen och gäller i fyra veckor från det datum då  kostnadsförslaget skickades till Kunden. Om Kunden inte accepterar  kostnadsförslaget inom denna tidsperiod förbehåller sig LetMeRepair  rätten att skicka nytt kostnadsförslag till Kunden. LetMeRepair kan i  sådant fall inte garantera att priset för Kundens beställning är  detsamma om i det ursprungliga kostnadsförslaget.                     

 

2.3

                    

Bindande avtal uppstår när Kunden mottagit vår orderbekräftelse.  För undvikande av missförstånd är vårt kostnadsförslag inte detsamma som  vår orderbekräftelse.                     

 

3. Pris och betalningsvillkor

 

3.1

                    

Kunden ska betala för Tjänsten enligt godkänt kostnadsförslag, om  inget annat särskilt har avtalats mellan LetMeRepair och Kunden.  Betalning ska vara LetMeRepair tillhanda senast 14 dagar från  fakturadatum.                     

 

3.2

                    

Vid försenad betalning har LetMeRepair rätt att ta ut  dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och  inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.                      

 

4. Rätt att hålla kvar varan 

                     

Utöver LetMeRepairs rätt att debitera kostnader vid Kundens  dröjsmål med betalning enligt punkt 3.2, har LetMeRepair rätt att hålla  kvar Kundens Enhet till dess full betalning erläggs. LetMeRepair har i  sådant fall rätt att debitera Kunden dess kostnader som uppstår i  samband med att LetMeRepair förvara Kundens Enhet.                     

 

5. Inlämnings- och leveransvillkor

 

5.1

                    

Inlämning av de Enheter som ska repareras sker på Kundens risk och bekostnad.                     

 

5.2

                    

Vi levererar Enheten i enlighet med Kundens beställning.  Tillkommande leveranskostnader anges särskilt i kostnadsförslaget och  anges separat på fakturan. Vid reparationsavtal övergår risken för  leveransen på Kundens risk, så snart vi har överlämnat Enheten till  speditören, fraktföraren eller den som annars ska utföra leveransen av  försändelsen. Detta gäller i den utsträckning som är tillåten enligt  tvingande konsumenträttslagstiftning.                      

 

5.3

                    

Vi returnerar inte defekta delar i Enheten om inte Kunden, vid  avtalets ingående, särskilt har begärt att de defekta delarna ska  returneras.                      

 

5.4

                    

Alla angivna leveranstider är endast uppskattningar och avvikelser  från angivet leveransdatum kan ske. Om vi upptäcker att leverans inte  kan ske +/- 5 arbetsdagar från det uppskattade leveransdatumet meddelar  vi Kunden detta utan dröjsmål. Vid leveransförseningar ska ny  leveranstid avtalas.                      

 

5.5

                    

Skulle det inte vara möjligt att returnera en Enhet till Kunden  till den angivna leveransadressen kommer vi utan dröjsmål att kontakta  Kunden t.ex. via telefonkontakt eller e-post för att få en ny giltig  leveransadress. Om vi inte når Kunden eller Kunden inte medverkar till  att Enheten kan levereras förbehåller vi oss att debitera Kunden för  kostnaderna för förvaring samt för de nya leveranskostnaderna.                       

 

6. Ångerrätt (gäller endast konsumenter)

Frakt och leverans

Leveranstiden är normalt  2–4 arbetsdagar, räknat från dagen efter då beställningen gjordes,  förutsatt att vi har varan i lager. När varan har lämnat vårt lager  övergår leveransansvaret till fraktbolaget som levererar din order inom  utsatt tid. LetMeRepair kan inte lämna någon leveransgaranti för varor  som inte finns i lager vid beställningstidpunkt eller för varor som har  lämnat vårt lager. Det betyder att den totala leveranstiden kan bli  längre än vad som anges som normalt för valt fraktsätt, om transportören  själv orsakar en försening.

När vi har skickat iväg din order får du en leveransbekräftelse med kollinummer till din e-postadress.

Kollinumret kan du använda för att spåra din leverans hos fraktbolaget.

Leveranssätt

Leverans av beställda varor sker med den valda tjänsten, FedEx eller PostNord.

Postpaket (49 SEK)
Leverans till utlämningsställe – Postnord
Försändelsen anländer till ditt närmsta Postnord-ombud, t.ex. en närliggande livsmedelsbutik.
En  SMS-avi skickas ut med information om var du kan hämta ditt paket.  Paketet ska hämtas inom 14 dagar för att förhindra att det går i retur.

Hempaket (135 SEK)
Hemleverans – FedEx
Leverans  sker helgfri vardag. FedEx kontaktar dig för att boka utkörning. På de  flesta orter kan man välja dag- eller kvällsleverans, men på vissa andra  orter kan man endast få paketet levererat på antingen dagen eller  kvällen. För att kontrollera vad som gäller för din ort bör du kontakta  FedEx på 0200 252 252.


Returfrakt

Sverige PostNord 109 SEK

Danmark PostNord 149 SEK


Transportansvar 

Om  varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till dig är  det vi som är ansvariga. Vid en eventuell retur till oss är det du som  kund som är ansvarig för godset.

Transportskador

Om  produkten är skadad vid leveranstillfället bör detta anmälas omgående  till LetMeRepair. För att vi ska kunna reklamera skadan gentemot vår  transportör behöver vi anmäla transportskadan inom 1-3 dagar. Vi är  därför tacksamma om du anmäler skadan inom denna tid. Detta gäller såväl  synliga som dolda transportskador och det är därför viktigt att du  packar upp och kontrollerar att produkten är felfri så snart som möjligt  efter mottagandet.
Om skadan är synlig är det enklast om du anmäler  detta direkt till chauffören vid mottagandet av försändelsen. Tänk på  att alltid spara emballaget för att reklamationen ska kunna hanteras  korrekt.

Ej utlöst order

Vi förbehåller oss  rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej  uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc.). Därför tar vi ut  en avgift på 249 kr inklusive moms om ett paket inte hämtas ut.  Försändelsen ligger hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till  oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera  varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera enligt  beskrivningen nedan. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

 

Leveransförsening

Du  har rätt att häva ditt köp utan extra kostnad vid eventuell försening  mot utlovad leveranstidpunkt. Kontakta oss då via hemsidan

Retur, ångerrätt och garanti

Så returnerar du en vara

Returnera en vara genom att följa dessa steg:

  1. Kontakta oss via vårt kontaktformulär (klicka här). Se till att du inkluderar komplett adressinformation samt ordernumret (börjar på #). Vi återkommer sedan med en retursedel.
  2. Lägg tillbaka varan du vill returnera i dess originalförpackning. Försegla paketet noggrant.
  3. Fäst returfraktsedeln ovanpå den gamla fraktsedeln.
  4. Lämna in paketet på ett PostNord-ombud. Spara kvittot som returbevis.

Du får pengarna tillbaka senast 14 dagar efter att vi har mottagit paketet.

Det  är du som kund som har ansvaret för att dina returvaror kommer till  oss. Notera därför paketets kolli-ID när du skickar paketet från ditt  ombud, och be om ett kvitto om du inte får ett.

Returfraktkostnaden på 109 SEK dras av automatiskt från ditt återbetalningsbelopp.

Har  du en obetald faktura för din order är det viktigt att du själv flyttar  fram förfallodatum. Det gör du på www.klarna.se eller genom att ringa  08-120 120 10.

Om produkten är skadad, om du inte har fått din  retursedel eller om du har några andra frågor, kan du alltid kontakta  oss via vårt kontaktformulär (klicka här).

Så byter du en vara

Om  du önskar byta din vara till en annan ska du returnera varan enligt  instruktionerna ovan och lägga en ny beställning på den vara du önskar.  När vi har hanterat din retur får du pengarna tillbaka minus returfrakt.  Se ovan för returvillkor och priser på returfrakt.

Om du vid  köptillfället har använt en rabattkod, mängdrabatt eller liknande, måste  du kontakta kundservice för att få ersättning så att du kan beställa på  nytt.

Ångerrätt

När du handlar hos oss har  du rätt att öppna och testa din produkt. En avgift på upp till hela  produktens värde kan dras av från din återbetalning om produkten  returneras i försämrat skick.
Om du ångrar ditt köp kan du returnera  produkten och få pengarna tillbaka. Du har ångerrätt i 14 dagar och  ångerfristen gäller från dagen då du mottar din produkt.

                     

Om avtalet träffas på distans, t.ex. efter Kundens beställning via  LetMeRepairs hemsida eller s k webbportal, har Kunden rätt att  frånträda avtalet enligt gälande konsumenträttslagstiftning. Information  om Kundens ångerrätt finns på sista sidan i dessa Allmänna villkor.                       

 

7. LetMeRepairs åtaganden

 

7.1

                    

Vi åtar oss att: 

  • utföra Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt,
  • ta tillvara Kundens intressen,
  • samråda med Kunden i den utsträckning det behövs och är möjligt, och 
  • tillhandahålla det material som behövs och som har specificerats i orderbekräftelsen.

                    

7.2

                    

Utförandet av kostnadsfria Tjänster utförs i enlighet med  respektive tillverkares lämnade garanti för den relevanta Enheten.                       

 

8. Kundens åtaganden

                     

Kunden ansvarar själv för att säkerhetskopiera samtliga data och  program (mjukvaror) på Enheten innan inlämning för reparation. Vi  ansvarar inte för den förlust, återställning eller åverkan av data eller  program eller för de därav följande driftstopp som uppstår eller krävs  genom våra Tjänster.                        

 

9. Tilläggstjänster (denna punkt gäller endast konsumenter)

 

9.1

                    

Om vi behöver utföra ett arbete som inte omfattas av det  ursprungliga kostnadsförslaget, men som lämpligen bör utföras i samband  med Tjänsten kommer vi att inhämta Kundens anvisningar.                       

9.2

                    

I de fall vi inte når Kunden, trots upprepade försök, kommer vi  att utföra ev. tilläggstjänst endast om arbetet inte medför någon större  kostnad för Kunden med hänsyn till det totala priset, eller om det  finns särskilda skäl att anta att Kunden önskar få tilläggstjänsten  utförd.                       

9.3

                    

För tilläggsarbeten har vi rätt till ett pristillägg som är  skäligt med hänsyn till arbetets art, omfattning och utförande, normalt  högst 15 % av det ursprungliga priset (högst 3000 kr)..                       

 

10. Fel

10.1

                    

Om Tjänsten avviker från vad som avtalet eller vad som anges i punkt 7.1 är detta att anse som ett fel.                      

10.2

                    

Vid fel åtar sig LetMeRepair att utan onödigt dröjsmål och utan  kostnad för Kunden avhjälpa sådant fel. Detta gäller dock inte om  avhjälpandet medför olägenheter eller l.                      

 

10.3

                    

Om avhjälpande inte kan ske har Kunden rätt till prisavdrag eller  hävning. Kundens rätt till avhjälpande, prisavdrag eller hävning utgör  Kundens exklusiva påföljd för fel i Tjänsten.                      

 

11. Ansvar och ansvarsbegränsning

11.1

                    

LetMeRepair ansvarar för att Enheten inte skadas under den tid som Enheten är i LetMeRepairs besittning.                      

11.2

                    

Om skada uppstår på Enheten under den tid som Enheten är i  LetMeRepairs besittning har Kunden endast rätt till ersättning för  direkt skada som har uppkommit på grund av LetMeRepairs vårdslöshet  (inklusive direkta skador som orsakats av LetMeRepairs företrädare).                       

11.3

                    

LetMeRepairs ansvar är under alla omständigheter begränsat till  ett belopp som motsvarar vad Kunden har betalat eller skulle ha betalat  för Tjänsten.                      

11.4

                    

Denna ansvarsbegränsning gäller i förhållande till företag och  konsumenter i den utsträckning ansvaret kan begränsas enligt tillämplig  lag, t.ex. relevant konsumenträttslig lagstiftning. Begränsningen i  LetMeRepairs ansvar gäller inte skador som uppstår i fall av uppsåt  eller grov vårdslöshet eller om skadan avser liv eller hälsa.                      

 

12. Skydd av personuppgifter

 

12.1

                    

Kunden godkänner att personuppgifter får behandlas av LetMeRepair i  den utsträckning som är nödvändig för att LetMeRepair ska kunna  tillhandahålla och utveckla tjänsten, inkräva betalning, ge support,  utföra egen analys och administration samt uppfylla bestämmelser i lag  eller myndighetsföreskrift.                      

12.2

                    

Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt godkännande av  att personuppgifter behandlas enligt punkt (1) genom att kontakta  LetMeRepairs kundservice.                       

12.3

                    

Kunden har när som helst rätt till information, rapporter, radering eller spärrning av sina personuppgifter.                       

 

13. Utebliven avhämtning

 

Om Kunden inte efter utfört uppdrag mottar Enheten eller om  Enheten inte kan avlämnas hos denne, kommer vi skriftligen uppmana  Kunden att hämta Enheten hos oss inom tre månader, eller efter Kundens  önskan återigen översända apparaten mot betalning. Om Kunden inte hämtar  Enheten inom tre månader eller om inte heller det andra  avlämningsförsöket lyckas, kan Enheten komma att säljas enligt lag  (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats.  Om Enhetens värde är mindre än 400 kronor förbehåller vi oss rätten att  slänga Enheten.                      

 

14. Tvistlösning och tillämplig lag

14.1

                    

Kunder som är missnöjda med våra Tjänster kan kontakta vår support [email protected].                       

14.2

Om vi inte lyckas hitta en gemensam lösning för Kundens klagomål  ska tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor lösas i allmän  domstol enligt svensk rätt.                       

14.3

Om Kunden är konsument har Kunden också möjlighet att anmäla sitt ärende på EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr