Worx Hjul

Front wheel ass'y (1) - 50024702 Front wheel ass'y (1) - 50024702
Shaft Sleeve - 50027228 Shaft Sleeve - 50027228
Rear Wheel - 50036846 Rear Wheel - 50036846
Washer (1) - 50023969 Washer (1) - 50023969
Off road tyre (2) - 50038859 Off road tyre (2) - 50038859
Rear Wheel - 50022543 Rear Wheel - 50022543
Front wheel (1) - 50025066 Front wheel (1) - 50025066
Rear Wheel (1) Rear Wheel (1)